Nylén Bygg är ett byggföretag beläget i Stockholm, som utför byggentreprenader runt om i hela länet. Företaget startades 1999 av Henrik Nylén som idag är arbetsledare och VD för företaget. Sedan starten har Nylén Bygg vuxit i rask takt. Idag arbetar tio personer på heltid hos oss och vi samarbetar med ett femtontal underentreprenörer.

Vår styrka Vi har ett brett kontaktnät med väl inarbetade underentreprenörer.

Vi arbetar Till största delen med renovering, ombyggnationer, projektledning, nyproduktion och försäkringsskador.

Entreprenadformer Vi arbetar naturligtvis med traditionella entreprenadformer såsom general- och totalentreprenad. Vi tar totalansvar för planering och genomförande av alla våra projekt för att erbjuda korta totaltider och minimerade verksamhetsstörningar för kunderna.

Nylén Byggnads AB är medlem i Stockholms Byggmästareförening, samt behörig enligt PERs branschregler.