Kvalitet & miljö

Kvalitet och miljö går allt som oftast hand i hand, och det är två ord som genomsyrar vår verksamhet. Nylén Byggnads jobbar aktivt med miljöfrågor och med att bredda kompetensen inom hållbart byggande.

Det finns flera sätt att uppnå ett lyckat resultat, utan att göra avkall på miljön.

Miljövänliga val av förbrukningsmaterial en självklarhet för oss, och vi ser till att ha en fungerande och energismart avfallshantering, både när det gäller byggavfall och vid egen produktion. Även när det kommer till valet av teknik och material som vi använder oss av i projekten väger vi in både kvalitet och miljö. Nylén Byggnads har sedan starten tillämpat beprövad teknik och beprövade material för att se till att det går i linje med vår miljöpolicy, för att säkerställa kvalitén, öka säkerheten och minimera riskerna för kunden.

När det kommer till hållbart byggande så är så klart arbetsmiljön en otroligt viktig fråga. När vi arbetar i våra projekt ser vi till att säkerställa transporterna, att rätt arbetsmetoder tillämpas och rätt hjälpmedel används. Vi som arbetar på en byggarbetsplats där det ofta är flera entreprenörer som arbetar sida vid sida behöver vi samordna våra arbeten noggrant för att öka säkerheten för alla inblandade och minska riskerna.

Som byggentreprenör har vi bland annat ett ansvar för att se till att alla utför sina arbetsmiljöuppgifter på byggarbetsplatsen. Det innebär att vi bland annat ser till att följa de föreskrifter för Byggnads -och anläggningsarbete som Arbetsmiljöverket tillhandahåller.

Byggorganisationer

Nylén Byggnads AB är medlem i Stockholms Byggmästareförening, samt behörig enligt BKR