Kvalitet & miljö

Vi som arbetar på en byggarbetsplats där det ofta är flera entreprenörer som arbetar sida vid sida behöver samordna våra arbeten för att öka säkerheten och minska riskerna. Nylén Byggnads AB jobbar ständigt aktivt med miljöfrågor och att bredda kompetensen inom ett hållbart byggande.

Som byggentreprenör har vi bland annat ett ansvar för att se till att alla utför sina arbetsmiljöuppgifter. Det innebär att vi bland annat ser till att följa de föreskrifter för Byggnads -och anläggningsarbete som Arbetsmiljöverket tillhandahåller.

I vår miljöpolicy är alltid miljövänliga val av förbrukningsmaterial en självklarhet och vi ser till att ha en fungerande och energismart avfallshantering, både när det gäller byggavfall och vid egen produktion. När vi arbetar i våra projekt ser vi till att säkerställa transporterna, att rätt arbetsmetoder tillämpas och rätt hjälpmedel används.

Även när det kommer till valet av teknik och material som vi använder oss av i projekten väger vi in både kvalitet och miljö. Nylén Byggnads har redan sedan starten tillämpat beprövad teknik och beprövade material. Som ett medvetet val för att öka säkerheten, kvaliteten och minimera riskerna för kunden.

Det finns flera sätt att uppnå ett lyckat resultat, utan att göra avkall på miljön.

Byggorganisationer

Nylén Byggnads AB är medlem i Stockholms Byggmästareförening, samt behörig enligt BKR