Byggnation

Nylén Byggnads AB är inriktade på bland annat olika om- och tillbyggnationer. Med den erfarenhet och kompetens vi har kan vi ge er en helhetslösning med kvalitet på både utfört arbete och material.

En helhetslösning innebär att vi, där det behövs, kan utföra uppdraget i samarbete med våra underentreprenörer inom bland annat målning, el och VVS. Skulle en murare, smed eller golvläggare behövas har vi tillgång även till det.

Byggnationer vi utför:

 • Nyproduktion
 • Tillbyggnader
 • Ombyggnationer
 • Renoveringar
 • Golvläggning
 • Köksrenovering
 • Fönster
 • Tak

Våra väl inarbetade metoder för att utföra badrums- eller stamrenoveringar finns där för att arbetet ska flyta på så smidigt som möjligt för de boende. Arbete i våtrum följer självklart Byggkeramikrådets regler. Kontakta oss så hjälper vi dig med dina frågor och ger dig ett prisförslag.

Totalentreprenad

Totalentreprenad eller generalentreprenad, välj det som passar er bäst. Varje projekt är unikt och vi är vana att arbeta med alla förekommande entreprenadformer.

Om ni vill ha en totalentreprenad kan vi på Nyléns Byggnads AB ta oss an hela ert projekt. Det innebär att ni bara behöver en kontakt så ordnar vi resten. I samarbete med ett stort antal leverantörer och underentreprenörer kan vi tillhandahålla en helhetslösning och levererar alltid enligt de krav som ställs inom samtliga yrkesområden i byggbranschen.

Kontakta oss så hjälper vi dig med dina frågor och ger dig ett prisförslag.

Trä och betong

Trä och betong är material som vi har stor vana att hantera på våra byggen. Både när det gäller byggande av trä- och betongstommar eller för väggar och tak. 

Trä, och massiva träblock till exempel, ingår ofta i vårt arbete med ordinarie konstruktioner av väggar och tak. Vi utför även montage av massiva träelement.

Betong är en annan viktig parameter i de flesta projekt där vi arbetar med både grund och väggar. En fördel med betong är att betong inte brinner och ger därför ett säkert hus med lägre försäkrings- och skadekostnader.

Hör av dig till oss för råd och prisförslag.

Markarbeten

Att lägga en bra grund för hela byggnaden är en viktig del av byggprojektet och självklart tar vi oss an den delen också i våra åtagande. Ett väl utfört markarbete ser vi som en förutsättning för att ett byggprojekt ska kunna utföras på bästa sätt.

Vi har den kompetens, de verktyg och de maskiner som krävs för att utföra arbetet på ett professionellt sätt. Vid stora projekt där vi står för totalentreprenaden ingår alltid mark- och ledningsarbeten.

Kontakta oss så hjälper vi dig med dina frågor och ger dig ett prisförslag.

Försäkringsskador

Brand, vattenläcka, mögel och byggfel är exempel på försäkringsskador. När det som inte får hända drabbar dig finns vi här för att hjälpa dig. Vi på Nylén Byggnads AB har lång erfarenhet från att åtgärda försäkringsskador. 

Som förtroendebyggare är det ditt försäkringsbolag som kontaktar oss när en skada har uppstått på fastigheten. Efter att vi har gjort en uppskattning av skadan tar sedan försäkringsbolaget ställning till ärendet. I och med det kan du ta del av vilka kostnader för självrisk och åldersavdrag som gäller. 

Nylén Byggnads AB samarbetar med flera olika försäkringbolag.

Gröna tak

Gröna tak är ett begrepp som används för att beskriva tak som är vegetationstäckta. På taken kan vi lägga allt från ett tunt lager av sedumväxter till tjocka växtbäddar med buskar och träd. 

Det fina med gröna tak är bland annat miljöaspekten. Gröna tak fångar upp regnvatten och på så sätt minskas dräneringen av vatten i dagvattennätet och vi slipper överbelastning i avloppssystem. Taken isolerar byggnaden från kyla och värme så att det blir en jämnare temperatur inomhus och samtidigt sparar in på kostnaden för uppvärmning. Gröna tak bidrar till att minska buller, fångar upp damm och luftföroreningar och dessutom förbättrar de både mikro- och makroklimatet. 

Några fördelar med Gröna tak:

 • Skyddar mot fuktskador
 • Isolerar mot kyla och värme
 • Verkar bullerdämpande både ute och inomhus
 • Håller tillbaka upp till 70% av den årliga nederbörden
 • Ger en jämn temperatur och ökar luftfuktigheten
 • Reducerar damm och föroreningar i luften

Vi samarbetar med tillverkaren och leverantören Veg Tech som odlat och utvecklat växtsystem i över 30 år. 

Kontakta oss så hjälper vi dig med dina frågor och ger dig ett prisförslag.

Projektanpassad, finsnickeri från eget snickeri

Byggorganisationer

Nylén Byggnads AB är medlem i Stockholms Byggmästareförening, samt behörig enligt BKR