Tjänster

Byggnation

Nylén Byggnads AB är inriktade på bland annat olika om- och tillbyggnationer. Med den erfarenhet och kompetens vi har samlat på oss kan vi ge er en helhetslösning med högkvalitativt utfört arbete och material.

En helhetslösning innebär att vi, där det behövs, kan utföra uppdraget i samarbete med våra underentreprenörer inom bland annat målning, el och VVS. Skulle en murare, smed eller golvläggare behövas så har vi beprövade kontakter även på dessa områden.

Byggnationer vi utför

 • Nyproduktion
 • Tillbyggnader
 • Ombyggnationer
 • Renoveringar
 • Golvläggning
 • Köksrenovering
 • Fönster
 • Tak

När det gäller badrums- eller stamrenoveringar så har vi väl inarbetade metoder på plats för att arbetet ska flyta på så smidigt som möjligt för de boende. Allt arbete vi utför i våtrum följer självklart Byggkeramikrådets regler. Kontakta oss så hjälper vi dig med dina frågor och ger dig ett prisförslag.

Trä och betong

Trä och betong är material som vi har stor vana att hantera på våra byggen. Både när det gäller byggande av trä- och betongstommar eller för väggar och tak.

Trä, och massiva träblock till exempel, ingår ofta i vårt arbete med ordinarie konstruktioner av väggar och tak. Vi utför även montage av massiva träelement.

Betong är en annan viktig parameter i de flesta projekt där vi arbetar med både grund och väggar. En fördel med betong är att betong inte brinner och ger därför ett säkert hus med lägre försäkrings- och skadekostnader.
Hör av dig till oss för råd och prisförslag.

Totalentreprenad

Totalentreprenad eller generalentreprenad, välj det som passar er bäst! Varje projekt är unikt och vi är vana att arbeta med alla förekommande entreprenadformer.

Om ni vill ha en totalentreprenad kan vi på Nyléns Byggnads AB ta oss an hela projektet. Det innebär att ni bara behöver en kontakt – vi ordnar resten. I samarbete med ett stort antal leverantörer och underentreprenörer kan vi tillhandahålla en helhetslösning och levererar alltid i enlighet med de krav som ställs inom samtliga yrkesområden i byggbranschen.

Kontakta oss så hjälper vi dig med dina frågor och ger dig ett prisförslag.

Markarbeten

Att lägga en bra grund för byggnaden är en viktig del av byggprojektet, och det är en självklarhet för oss att ta ansvar även för den biten. Ett väl utfört markarbete ser vi som en förutsättning för att ett byggprojekt ska kunna utföras på bästa sätt.

Vi har den kompetens, de verktyg och de maskiner som krävs för att utföra arbetet på ett professionellt sätt. Vid stora projekt där vi står för totalentreprenaden ingår alltid mark- och ledningsarbeten.
Kontakta oss så hjälper vi dig med dina frågor och ger dig ett prisförslag.

Försäkringsskador

När det som inte får hända drabbar dig finns vi här för att hjälpa dig. Vi på Nylén Byggnads AB har lång erfarenhet av att åtgärda försäkringsskador, och som förtroendebyggare samarbetar vi med flera olika försäkringsbolag.

Exempel på försäkringsskador är sådant som brand, vattenläcka, mögel och byggfel. Skulle din fastighet drabbas av en skada så kommer ditt försäkringsbolag att kontakta oss, och efter att vi har gjort en uppskattning av skadan tar försäkringsbolaget ställning till ärendet. I och med det kan du ta del av vilka kostnader för självrisk och åldersavdrag som gäller.

Gröna tak

Gröna tak är ett begrepp som används för att beskriva tak som är vegetationstäckta. På taken kan vi lägga allt från ett tunt lager av sedumväxter till tjocka växtbäddar med buskar och träd.

Det fina med gröna tak är att fördelarna är många, däribland miljöaspekten som vi på Nylén Byggnads AB värderar väldigt högt.

Några fördelar med Gröna tak

 • Skyddar mot fuktskador
 • Isolerar mot kyla och värme
 • Ger en jämn temperatur och ökar luftfuktigheten
 • Verkar bullerdämpande både ute och inomhus
 • Håller tillbaka upp till 70% av den årliga nederbörden
 • Reducerar damm och föroreningar i luften och verkar förbättrande på både mikro- och makroklimatet

Vi samarbetar med tillverkaren och leverantören Veg Tech som odlat och utvecklat växtsystem i över 30 år.

Kontakta oss så hjälper vi dig med dina frågor och ger dig ett prisförslag.

Snickeri

Skräddarsydda lösningar kräver ibland lite extra finish. Därför har vi egen tillverkning av snickeridetaljer. Det kan till exempel handla om skåp, bänkar eller annan inredning, och vi tillverkar själva i så hög grad vi kan till de projekt vi arbetar med.

Serverhallar

Att bygga serverhallar är ett modernt sätt att bygga industribyggnader.

Kraven på dessa byggnader är högt ställda och det finns många parametrar att ta hänsyn till. Ett gott samarbete med andra installatörer och en känsla för detaljer gör att Nylén Byggnads AB är en god partner i dessa projekt.

Som byggentreprenör i ett serverhallsprojekt är Nylén Byggnads AB en flexibel entreprenör som utför allt från golvavjämning, håltagning och dörrar till betongarbeten, montage av sandwichväggar och stålkonstruktioner med mera.

Nylén Byggnads AB kan finnas med från starten av ditt projekt och är en partner som följer med under hela projektet.

Förutom nybyggnationer utför Nylén Byggnads AB även mindre ombyggnader i serverhallar där verksamheten är i gång. Vi är väl inarbetade gällande säkerhet och de skyddsregler som omgärdar dessa arbeten.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster oavsett ni ska bygga en ny serverhall eller bygga om ett befintligt.

Byggorganisationer

Nylén Byggnads AB är medlem i Stockholms Byggmästareförening, samt behörig enligt BKR