En lyckad entreprenad innebär att alla involverade blir nöjda, både med resultatet och arbetsgången.

För oss är miljöfrågan är väldigt viktigt – det finns många olika sätt att uppnå ett lyckat resultat.

Vår miljöpolicy innebär att vi ser efter det miljövänliga valet av produkter och ser till att ha en fungerande och energismart avfallshantering, både av vårt byggavfall och vid egen produktion. Vi ska tillsammans med våra uppdragsgivare jobba aktivt med miljöfrågor i produktionen och ständigt bredda vår kompetens inom hållbart byggande. I projekten ska vi säkerställa att transporter, arbetsmetoder, hjälpmedel och förbrukningsmaterial väljs ut på ett bra sätt.