En fungerande och lönsam verksamhet är också en trygg och engagerande arbetsplats för de anställda. På Nylén Bygg lägger vi stor vikt vid trivsel och jämställdhet för alla. Självklart följer vi myndigheternas krav, aktuell arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter. Vi tror på att hålla en öppen dialog med våra medarbetare om ständig förbättring inom alla områden.

Våra medarbetare ska ges de förutsättningar som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt. Företaget skall arbeta på ett sätt som förebygger och undanröjer risker för skada och ohälsa.