Vi kan utföra både stora och små mark- och schaktarbeten

Markarbeten kan utföras i både svår terräng och stadsmiljö. Vi har två grävmaskiner, en bandgrävare modell TB035, perfekt att användas i villaträdgårdar då den inte gör så mycket skada på gräsmattor och grusgångar. Vi har även en traktorgrävare av modellen 6300, som lämpar sig till större arbeten som dikesgrävning och olika schaktarbeten.

Vi hjälper Dig med att gräva grunden, dikesgrävning, olika schaktarbeten och lossning.

Kontakta oss för bokning och prisförslag.