aabb sommaren 2012 404Nylén Byggnads AB har lång erfarenhet av försäkringsskador. Vi har åtgärdat försäkringsskador inom både brand, vatten och byggfel. Vi har väl inarbetade kontakter inom tex tork och fuktmätning, riv och sanering.

Vi kan på ett smidigt sätt hantera och administrera både åldersavdrag och självriskhantering mm.